Escoles Sentinella tutoritzarà Treballs de Recerca (TRs)

Actualitat

L’equip investigador del projecte Escoles Sentinella tutoritzarà Treballs de Recerca dins de les línies d’investigació del projecte. Es tutoritzaran un màxim de 8 TRs, sent com a màxim 2 treballs per cada centre investigador. 

Les propostes que s’ofereixen des de cadascuna de les entitats que participen en el projecte Escoles Sentinella són:

 

Entitat Tutorització Proposta de Treball de Recerca
HUVH Toni Soriano Revisió dels estudis que hi han publicats sobre la transmissibilitat de la COVID-19 en la població infantil per respondre a la pregunta: “transmeten igual els petits que els adults?” per després generar un resum en un únic document.
HUVH Toni Soriano Crear una enquesta als companys de classe per esbrinar quants d’ells han tingut casos de COVID-19 a casa seva, quants s’han hagut de confinar, etc. i crear mapes de transmissió de tots ells.

Avaluar aspectes epidemiològics de la COVID-19 dels companys de classe, amb preguntes molt generals però que poden ser útils.

ISGlobal Mireia/Maria/Pau Nivells de CO2 i factors determinants a la nostra escola.
CEEISCAT Cinta Folch Barreres i facilitadors en relació a l’acceptabilitat de la vacuna de la COVID-19 en població infantil i adolescent.

– Revisió bibliogràfica sobre barreres i facilitadors identificats a nivell nacional e internacional enfront la vacuna de la COVID-19.

– Descriure l’acceptabilitat i les barreres autoreportades de la vacuna per part dels joves (>16 anys) i pares/mares dels menors de 16 anys a Catalunya (Revisió resultats enquesta Escoles Sentinella, redacció d’un breu informe de resultats).

CEEISCAT Andreu Colom Anàlisis de la seroprevalença d’anticossos IgG a un centre educatiu. Relació amb vacuna i exposició al virus (enquesta i resultats de test d’Ac d’un dia a camp).
CEEISCAT Marcos Montoro/Lucia Alonso Maneig i visualització de dades obertes de la COVID-19 a Catalunya”.

– Descriure quines fonts de dades obertes tenim a Catalunya

– Estudiar quines representacions gràfiques són les més emprades per descriure la COVID-19

– Triar els gràfics que siguin més adients

– Descarregar dades obertes

– Fer un dashboard amb PowerBI (programari lliure per la visualització gràfica de dades ) amb els gràfics escollits.

Living Lab de Salut d’IRSICAIXA Rosina Malagrida/Laia Vives Opció A:

Anàlisi de les percepcions de diferents actors del centre educatiu entorn dels problemes i les oportunitats de la implementació de les mesures de control i prevenció del SARS-CoV-2 i elaboració de recomanacions de millora de manera participativa (el Living Lab us facilitarà una Guia Metodològica per implementar aquest TR)

Opció B:

Dedicar TRs a la implementació de les recomanacions prioritàries per millorar la prevenció del SARS-CoV-2 consensuades de manera participativa per 6 Escoles Sentinella durant el curs 2020-21 amb un procés similar al de l’opció A (el Living Lab en supervisarà un màxim de 2 i oferirà un webinar per facilitar orientacions generals a tots i totes les interessades):

EIX 1: PARTICIPACIÓ EN DEFINICIÓ DE NORMATIVES DE PREVENCIÓ

1.Com podem millorar la prevenció al nostre centre educatiu de manera participativa?

EIX 2: EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ ENTORN DE LA PREVENCIÓ

2. Com podem millorar la comunicació en temps de pandèmia?

3. Com podem contribuir a millorar les campanyes de vacunació?

4. Com podem contribuir a millorar l’educació durant una pandèmia?

EIX 3: DESIGUALTATS SOCIALS I BRETXA DIGITAL

5. Com podem contribuir a reduir les desigualtats socials al nostre entorn?

6. Com podem contribuir a reduir la bretxa digital al nostre entorn?

EIX 4: SALUT MENTAL I SOCIAL

7. Com podem millorar l’accés als serveis de salut mental des dels centres educatius?

8. Com podem millorar la promoció de l’exercici físic des dels centres educatius?

9. Com podem promoure l’ús responsable de pantalles des dels centres educatius?

10. Com podem millorar la socialització dels joves al nostre entorn?

 

Les sol·licituds es portaran a terme mitjançant un formulari que es compartirà des de les direccions dels centres i es prioritzaran per ordre d’arribada. 

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu