Recerca Participativa

Innovem en la promoció de la salut

Marca de verificaciónVols millorar la promoció de la salut a les aules?

Marca de verificaciónVols millorar l’ensenyament de les ciències?

Marca de verificaciónVols que el teu centre educatiu s’impliqui en resoldre problemes de l’entorn de manera participativa?

La recerca participativa de la xarxa Escoles Sentinella té com a objectiu promoure la salut apoderant l’alumnat perquè esdevingui un actor proactiu en l’aprenentatge i la resolució de problemes de salut mitjançant el treball en xarxa de manera personalitzada, participativa i sistèmica.

Per dur-la a terme, des del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa hem dissenyat guies didàctiques a partir de les recomanacions obtingudes en processos de recerca participativa anteriors (vegeu publicació científica). També hem desenvolupat un repositori d’activitats obert a noves aportacions en col·laboració amb entitats referents en la promoció de la salut.

Reptes

Els centres poden participar en un o els dos reptes::

  • Promoció de salut mental
  • Prevenció de malalties infeccioses transmissibles per via aèria

A qui va dirigit?

A docents i alumnat de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Com s’estructura?

Les guies contemplen quatre etapes que s’implementen en col·laboració amb alumnat, docents, famílies, professionals i altres actors socials:

  1. Recerca participativa per identificar els factors de protecció i de risc i les necessitats entorn de la promoció de la salut mental, o la prevenció de les malalties infeccioses transmissibles per via aèria.
  1. Disseny i implementació d’un pla d’acció. L’alumnat seleccionarà les activitats del pla d’acció d’un repositori que inclou propostesde diversos programes.
  1. Reflexió sobre la implementació, l’aprenentatge i l’impacte en el model de promoció de la salut mental, el benestar emocional i el clima socio-afectiu, o el model de prevenció de les malalties infeccioses transmissibles per via aèria.
  1. Difusió dels resultats en un Congrés Científic i a través d’altres canals.

Aspectes pràctics

La durada de la implementació és variable ja que depèn del nombre d’activitats que el centre decideix incloure al pla d’acció. En aquesta taula podeu veure les activitats que inclou:

Esquema Recerca Participativa

Materials

Per accedir als recursos educatius cal registrar-se i, en cas que decidiu implementar-los a l’aula, cal també omplir aquest formulari per poder comptar amb suport per part de la Xarxa Escoles Sentinella durant la intervenció i poder participar al congrés final.

Treballem en xarxa

Aquest programa està coordinat pel Living Lab de Salut d’Irsicaixa en col·laboració amb entitats referents en la promoció de la salut.

Coordina:

Xarxa d’entitats de promoció de la salut:

Aquesta xarxa està oberta a noves incorporacions. Si voleu proposar activitats i/o programes per afegir al repositori de Sana Ment, contacteu amb livinglab@irsicaixa.es

Menu