Recerca Participativa

Innovem en la promoció de la salut

Marca de verificaciónVols millorar la promoció de la salut a les aules?

Marca de verificaciónVols millorar l’ensenyament de les ciències?

Marca de verificaciónVols que el teu centre educatiu s’impliqui en resoldre problemes de l’entorn de manera participativa?

La recerca participativa de la xarxa Escoles Sentinella té com a objectiu promoure la salut apoderant l’alumnat perquè esdevingui un actor proactiu en l’aprenentatge i la resolució de problemes de salut mitjançant el treball en xarxa de manera personalitzada, participativa i sistèmica.

Per dur-la a terme, des del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa hem dissenyat guies didàctiques a partir de les recomanacions obtingudes en processos de recerca participativa anteriors (2020-21 prevenció de Covid-19 – vegeu publicació científica; 2021-22 promoció de salut mental – publicació científica en desenvolupament). També hem desenvolupat un repositori d’activitats obert a noves aportacions en col·laboració amb entitats referents en la promoció de la salut.

Reptes

Els centres poden participar en un o dos reptes:

  • Promoció de salut mental (Programa SanaMent)
  • Prevenció de malalties infeccioses transmissibles per via aèria (Programa InfAcció)

A qui va dirigit?

A docents i alumnat de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Com s’estructura?

Les guies contemplen quatre etapes que s’implementen en col·laboració amb alumnat, docents, famílies, professionals i altres actors socials:

  1. Recerca participativa per identificar els factors de protecció i de risc i les necessitats entorn de la promoció de la salut mental, o la prevenció de les malalties infeccioses transmissibles per via aèria.
  1. Disseny i implementació d’un pla d’acció. L’alumnat seleccionarà les activitats del pla d’acció d’un repositori que inclou propostesde diversos programes.
  1. Reflexió sobre la implementació,l’impacte en l’aprenentatge, el model de promoció de la salut mental, i el benestar emocional, o el model de prevenció de les malalties infeccioses transmissibles per via aèria.
  1. Difusió dels resultats en un Congrés Científic i a través d’altres canals.

Aspectes pràctics

La implementació, que té una durada variable ja que depèn del nombre d’activitats que el centre decideix incloure al pla d’acció, consta de les etapes que es descriuen a la següent figura:

Materials

En aquest enllaç podreu accedir als recursos educatius, després de completar un formulari de registre.

En cas que decidiu implementar la recerca participativa a l’aula, cal també omplir aquest formulari per poder comptar amb el suport de la Xarxa Escoles Sentinella i participar al congrés final.

Treballem en xarxa

Els programes de recerca participativa estan coordinats pel Living Lab de Salut d’Irsicaixa en col·laboració amb entitats referents en la promoció de la salut que proporcionen activitats per al repositori.

Coordina:

Amb la col·laboració de:

Aquesta xarxa està oberta a noves incorporacions. Si voleu proposar activitats per afegir al repositori, i/o organitzacions per adherir-se a la Xarxa, contacteu amb livinglab@irsicaixa.es

Menu