Què és el projecte Escoles Sentinella?

És una xarxa de centres educatius de tota Catalunya que participen com a co-investigadors en aspectes com la salut mental i les malalties infeccioses en l’entorn escolar mitjançant la recerca participativa.

Nascuda l’any 2020 fruit de la necessitat de descriure i proposar millores en relació a l’impacte de la Covid-19 als entorns escolars, durant aquests anys hem consolidat la xarxa, mostrant els beneficis de la col·laboració entre la comunitat educativa i científica. Els resultats obtinguts evidencien com d’essencial és seguir treballant per la prevenció i promoció de la salut.

Quin és l’objectiu?

La xarxa d’Escoles Sentinella pretén monitorar els coneixements, actituds i conductes de l’alumnat sobre la prevenció de malalties infeccioses i promoció del benestar emocional i desenvolupar, de manera participativa amb alumnat i docents, eines de millora de la prevenció i promoció de la salut a l’àmbit escolar. També, formant part de la xarxa d’Escoles Sentinella, es vol millorar l’aprenentatge i la percepció  de les ciències per part de l’alumnat. 

Què es farà amb els resultats?

Amb les dades recollides es dissenyaran recomanacions de salut pública i educatives que permetin millorar els models de promoció del benestar emocional i la prevenció de les malalties infeccioses en l’àmbit escolar.  Els principals resultats es difondran mitjançant materials adaptats per a responsables de l’administració pública, la comunitat educativa, científica i per la població general. 

Com seran tractades les vostres dades?

Es garantirà la confidencialitat de les dades, substituint-les per un codi que permeti analitzar-les de manera anònima. 

Quines són les activitats del programa?

  • Alumnat, docents i famílies es convertiran en co-investigadors/es del projecte a partir de dinàmiques que es treballaran dins i fora de les aules per dissenyar i implementar plans d’acció de millora  en dos àmbits: la promoció de la salut mental i la prevenció de malalties infeccioses.

(PRI, ESO, BAT, CF, Docents) *

*Els centres educatius podran escollir quin dels dos àmbits treballar, amb continguts adaptats a les edats i amb flexibilitat en la dedicació a les aules.

  • Un qüestionari adreçat a l’alumnat per recollir informació sobre coneixements, actituds i conductes entorn la prevenció i promoció de la salut, principalment en relació al benestar emocional, salut sexual i reproductiva, i les malalties infeccioses.

(ESO, BAT, CF) 

  • Es podrà participar en estudis pilot, com per exemple una experiència centrada en el rentat de mans, o el seguiment dels símptomes d’infeccions respiratòries o gastrointestinals a l’aula mitjançant una plataforma digital.

(INF, PRI, ESO, BAT, CF) ** 

**Les activitats pilot disposen de places limitades i s’adaptaran en funció de la demanda. 

  • Les escoles de la xarxa disposaran de materials de difusió i recursos entorn la prevenció i promoció de la salut. S’oferirà formació a alumnat, professorat i famílies en forma de tallers, sessions monogràfiques o suport a treballs de recerca i/o síntesi.

(INF, PRI, ESO, BAT, CF, Docents) 

  • Es realitzarà un congrés a final de curs on la comunitat educativa, científica i  responsables polítics compartiran les seves experiències.

(PRI, ESO, BAT, CF, Docents)

Per a més informació, pots consultar la fitxa resum del projecte:

Menu