Prova PCR

La prova PCR (reacció en cadena de la polimerasa) consisteix en la presa de mostra de frotis nasal amb un escovilló que s’analitza per detectar el RNA del SARS-CoV-2. El resultat es coneix entre 24-48h. Aquesta prova diagnòstica confirma si estàs infectat en el moment de la presa de mostra amb el virus SARS-CoV-2.

Test d’anticossos IgM/IgG

La prova ràpida d’anticossos IgM/IgG (immunoglobulina M i immunoglobulina G) consisteix en la presa de mostra d’unes gotes de sang capil•lar del dit per detectar anticossos IgM i IgG del SARS-CoV-2 en 15 minuts. La presència d’anticossos pot variar segons el temps des de la infecció i la severitat. Els anticossos IgM apareixen als 5 dies d’haver estat en contacte amb el virus i decreixen als 10-15 dies i la presència d’anticossos IgG es detecta als 10 dies d’infecció i el nivell es manté sostingut durant més temps. La sensibilitat de la prova per IgM és del 87,9% respecte la prova PCR i l’especificitat del 100% i la prova de detecció d’IgG té una sensibilitat del 97,2% durant el període de convalescència i una especificitat del 100%.

Test d’antígens

La prova ràpida d’antígens (Ag) consisteix en la presa d’una mostra de frotis nasal amb un escovilló que detecta unes proteïnes del SARS-CoV-2 que es diuen antígens. Aquesta detecció es fa en 15 minuts. Aquesta prova té una sensibilitat del 91,4% i una especificitat del 99,8% i és menys sensible en persones assimptomàtiques.

 

 

Menú