El 60% de l’alumnat no confia en el seu coneixement científic

Actualitat

Així ho indiquen els resultats preliminars d’una enquesta per explorar com fomentar la investigació participativa als centres educatius

Durant el curs 2020-21, sis centres educatius van implementar projectes de recerca participativa entorn de la prevenció de la COVID-19 des del bloc d’Escoles Sentinella que coordina el Living Lab de Salut d’Irsicaixa en el marc del projecte europeu CONNECT. Amb l’objectiu d’avaluar l’impacte que aquests projectes han tingut en l’aprenentatge de les ciències, es va dur a terme una enquesta adreçada a l’alumnat i el professorat que es va distribuir abans i després de la implementació dels projectes de recerca participativa. El seu objectiu era reflexionar sobre les seves percepcions sobre la ciència les carreres científiques i  l’ensenyament de les ciències a les escoles. A Catalunya hi van participar 10 professors/es i 341 estudiants. 

Els resultats preliminars indiquen dos reptes per a l’aprenentatge de l’alumnat: la confiança que tenen en el que saben i la disponibilitat d’oportunitats per utilitzar el seu coneixement científic fora de l’escola. El 60% no confiaven en el seu coneixement científic ni se sentien segurs/es per parlar de ciència i només un 17% considerava que la ciència és fàcil. Un 70 % no feien activitats científiques, llegien o parlaven sobre ciència fora de l’escola i gairebé un 50% no vol ser vist/a com un expert/a en ciència. Pel què fa a la manera com s’ensenyen les ciències, els resultats indiquen un tercer repte: la necessitat d’innovar en metodologies, doncs més de la meitat de l’alumnat pensa que l’aprenentatge de les ciències consisteix a memoritzar termes i equacions (60%) i que obtenir una resposta correcta és més important que saber com aconseguir-la (51%). 

Pel que fa al professorat, tot i que la mostra és baixa per extreure’n conclusions, els resultats mostren que la majoria plantegen un enfocament d’ensenyament tradicional basat en classes magistrals (90%), demostracions i ús llibres de text (75%), tot i que alhora promouen  la participació a activitats fora del centre educatiu, a debatre i a buscar fonts fiables d’informació. No obstant pocs proposen a l’alumnat emprendre la seva pròpia investigació (10%) o debatre qüestions sociocientífiques (30%), que són activitats clau per millorar la percepció de l’alumnat envers la ciència i envers de la seva utilitat per resoldre problemes reals. 

Amb l’objectiu de contribuir a millorar aquests resultats, el projecte CONNECT facilita una plataforma online perquè el professorat d’Escoles Sentinella i d’altres centres d’arreu d’Europa pugui estar al dia de possibles notícies i actualitzacions entorn de com promoure la recerca participativa, així com per participar en grups de debat obert. Alhora, en aquesta plataforma també es posen a disposició guies metodològiques perquè els docents implementin activitats de recerca participativa per resoldre problemes del seu context, en col·laboració amb científics/ques i famílies.

CONNECT cerca fer possible aquest canvi a les aules facilitant també assessoraments i reconeixements als docents que ho estan fent possible implementant les activitats de recerca participativa a les seves aules. Per això, algunes escoles sentinella que van participar l’any passat ja han rebut els certificats de participació per reconèixer al professorat i als centres per les seves tasques. No obstant, per garantir que aquesta innovació arribi a totes les aules, caldrà explorar quins són els facilitadors a impulsar des de l’administració per acompanyar el professorat amb accions com ara facilitar incentius, formacions, assessoraments, reconeixements i/o  estructures que garanteixin la interacció entre els diferents actors com ara xarxes d’intercanvi o de suport mutu. 

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu