Trobada amb les direccions de les Escoles Sentinella!

Actualitat

El 12 de juliol del 2022 es va fer una reunió online de tancament de curs amb els equips directius de les Escoles Sentinella que participen en el projecte. Es va oferir la possibilitat de fer-la presencial, però finalment només es va poder realitzar telemàticament. L’objectiu d’aquesta trobada era brindar un espai on intercanviar opinions al voltant del projecte, debatre els formats per encarar el retorn de resultats a la comunitat educativa, explorar les voluntats de futur i, sobretot, agrair a les escoles la seva col·laboració i implicació durant el curs escolar 2021-2022. 

Va ser una reunió molt dinàmica, en què cadascun dels membres dels equips directius va poder expressar les seves idees, opinions i sensacions entorn del projecte, generant-se un debat molt interessant i enriquidor. La gran majoria de les escoles van coincidir en la motivació que generava el fet de col·laborar amb la comunitat científica i contribuir en la millora del coneixement sobre la COVID-19 en l’entorn educatiu, i van valorar positivament l’oportunitat d’implicar activament a l’alumnat en temes de recerca. Per altra banda, alguns dels centres també van expressar el seu cansament acumulat, sobretot a final del curs, degut al temps i esforç extra que els ha suposat portar a terme totes les activitats del projecte proposades i ajustar-les a l’horari escolar, posant de manifest una manca de recursos i una manca de reconeixement per part de les institucions. Un altre aspecte a destacar d’aquesta trobada va ser la identificació de problemes de salut mental secundaris a la pandèmia, que han aparegut principalment en l’alumnat, i la necessitat de suport en aquest sentit dins dels centres educatius.  

Totes les aportacions extretes d’aquesta trobada han sigut de gran utilitat al projecte per analitzar i identificar tant a nivell intern com extern tots aquells aspectes valorats positivament, i altres que caldria millorar de cara al futur. 

Des de l’equip del projecte, reiterem l’agraïment a les direccions dels centres per la seva participació, implicació i esforç durant tot el projecte! 

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu