Repositori

Podeu cercar les activitats filtrant per diferents aspectes com el nivell educatiu, la duració de l’activitat o els factors a que l’activitat respon, entre d’altres.


Els recursos existents actualment es troben a l’excel del sharepoint de la xarxa amb els diferents filtres especificats.

Menu