Carnet del participant — Informació i avantatges relacionats

Informació bàsica

Què és el Carnet de Participant?

El Carnet de Participant és un carnet acreditatiu que rep cadascuna de les persones que hagi participat en el projecte Escoles Sentinella. Amb aquest Carnet de Participant es podran identificar i tenir avantatges en esdeveniments, accés a determinats llocs, participar en concursos, etc. La llista d’avantatges del Carnet de Participant es poden consultar en aquesta mateixa pàgina web.

Qui pot obtenir el Carnet de Participant?

El Carnet de Participant el pot obtenir qualsevol persona que estigui participant en el projecte d’Escoles Sentinella. El requisit indispensable per tenir accés al Carnet de Participant és haver signat el consentiment informat de participació en el projecte.
Podran accedir al Carnet de Participant estudiants i el personal docent i no docent dels centres.

Per a què serveix el Carnet de Participant?

El Carnet de Participant serveix per tenir accés a tots els recursos disponibles sobre el projecte, estar al dia de les novetats i darreres actualitzacions, gaudir dels avantatges associats i entrar en el SORTEIG de 2 entrades a centres d’oci i lleure de manera mensual.
Com s’aconsegueix el Carnet de Participant?
Una vegada signat el consentiment informat, la persona passa a ser participant actiu del projecte Escoles Sentinella i per tant elegible d’obtenir el carnet de participant. Els carnets es lliuraran a les direccions de cada centre, i aquestes els repartiran entre les persones participants.

Condicions del SORTEIG

Data d’inici i finalització

El SORTEIG s’iniciarà el 1 de desembre de 2021 i finalitzarà el 31 de maig de 2022.
Cada mes natural es portarà a terme el SORTEIG de 1 entrada doble a diferents establiments d’oci i lleure de Catalunya de la següent forma:

 • Desembre: 2 entrades per a PortAventura WORLD
 • Gener: 2 entrades per a PortAventura WORLD
 • Febrer: 2 entrades per al parc d’atraccions del Tibidabo
 • Març: 2 entrades per al parc d’atraccions del Tibidabo
 • Abril: 2 entrades per al ZOO de Barcelona
 • Maig: 2 entrades per al ZOO de Barcelona

 

Condicions de funcionament del SORTEIG

Les condicions de funcionament del SORTEIG son:

 • Es podran acollir al SORTEIG totes aquelles persones que estiguin participant en el projecte d’Escoles Sentinella i que estiguin en possessió del Carnet de Participant o que siguin elegibles de posseir-lo.
 • Per ser participant del projecte Escoles Sentinella, la persona haurà d’haver signat el consentiment informat, acció que li dona accés al Carnet de Participant.
 • Cada mes natural, es triarà a l’atzar una persona participant del projecte Escoles Sentinella i aquesta resultarà la guanyadora de les 2 entrades al centre d’oci i lleure que correspongui al mes en curs.
 • El SORTEIG es realitzarà entre totes les persones que estiguin inscrites com a participants del projecte Escoles Sentinella l’última dia del mes anterior al SORTEIG.
 • L’entrega de les 2 entrades es realitzarà al centre educatiu al qual pertany la persona guanyadora on hi haurà una persona de l’equip d’Escoles Sentinella, una persona representant la Direcció del centre si fos necessari i la persona guanyadora i/o la seva família.
 • L’entrega del premi del SORTEIG s’haurà de fer en els següents 30 dies naturals després de la realització del mateix.
 • Les entrades tindran una data de caducitat no menor als 3 mesos i no superior als 18 mesos.
 • La notificació del premi es farà a través del correu electrònic que la persona participant ha proporcionat al projecte amb la seva primera inscripció i a través de les direccions dels centres.

 

Limitacions del SORTEIG

Si hi hagués evidència que qualsevol persona participant no compleix els requisits exigits en les Bases, o que les dades proporcionades no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclosa del SORTEIG.
En cap cas, una mateixa persona podrà guanyar més d’una vegada. La persona que resulti guanyadora durant un dels mesos quedarà exclosa de participar en el SORTEIG del mesos restants.

 

Exoneracions de responsabilitat

A títol enunciatiu, però no limitatiu, Escoles Sentinella no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del present SORTEIG, així com tampoc es responsabilitza de l’ús que faci el participant respecte al regal i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir les persones participants, guanyadores o tercers per aquestes. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització del SORTEIG o el gaudi total o parcial del regal. En cas que aquest SORTEIG no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control del projecte Escoles Sentinella que afecti el normal desenvolupament del SORTEIG, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de promocions.

 

Protecció de dades

Per la realització del sorteig utilitzarem el vostre pseudònim (codi) que us hem assignat en el marc de projecte i sols identificarem amb nom, cognoms i dades de contacte a les persones premiades.

 

Canvis en les condicions

El projecte Escoles Sentinella es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes Bases del SORTEIG en la mesura que no perjudiqui a les persones participants.

Avantatges del Carnet de Participant 

 

logo de La Rafting Company

15% de descompte en les activitats de LaRaftingCompany

Activitat P.V.P. Preu amb 15% de descompte
Ràfting matins
45 €
38,25 €
Ràfting familiar (adults)
45 €
38,25 €

Ràfting familiar (menors 12 anys)

30 €
25,50 €
Barranc iniciació
45 €
38,25 €
Barranc perfeccionament
50 €
42,50 €
Caiac inflable tarda
55 €
46,75 €
Ruta en raquetes (½ dia)
30 €
25,50 €
 • Preus amb el 21% IVA inclòs 
 • Totes les activitats inclouen material necessari. 
 • Transports inclosos a les següents activitats: Ràfting matins, ràfting familiar i caiac inflable. 
 • És imprescindible que tots els menors que contractin activitats, vagin acompanyats d’un adult. 

 

La Rafting Company és una petita empresa situada a Sort (Lleida) dedicada als esports d’aventura com ara el ràfting, barranquisme, caiac infable, caiac, rutes guiades, vies ferrades entre d’altres activitats. Es tratacta d’un petit grup d’apassionats professionals de les diferents disciplines dels esports d’aventura que han fet de la seva afició, una forma de vida. 

 

Condicions

La Rafting Company aplicarà un 15% comissionable sobre el P.V.P. a les activitats proposades a totes les persones participants del projecte Escoles Sentinella.  

Per poder gaudir d’aquest avantatge caldrà posar-se en contacte amb La Rafting Company i acreditar la participació en el projecte mitjançant el Carnet de Participant.  

 

Podeu consultar la informació detallada de cadascuna de les activitats en aquest document.

15% de descompte en el preu de les entrades de la programació estable

Descompte en el preu de l’entrada del Cicle Gaudí de Cinema (preu amb descompte 3.5€)

 • Preus amb el 21% IVA inclòs

La Massa Teatre és el teatre públic de Vilassar de Dalt inaugurat en XXX que opera com un dels centres neuràlgics de l’activitat cultural i artísitca de la vila. Actualment el La Massa Teatre té un aforament de 496 localitats i un equip base format per 4 persones. La programació estable es programa en dos períodes, d’octubre a desembre i de febrer a juny i es pot consultar en aquesta pàgina

 

Condicions

La Massa Teatre aplicarà un 15% comissionable sobre el P.V.P. de les entrades de la programació estable i un descompte fixe sobre les entrades del cicle Gaudí Cinema.Per poder gaudir d’aquest avantatge caldrà posar-se en contacte amb La Rafting Company i acreditar la participació en el projecte mitjançant el Carnet de Participant.  

 

Podeu consultar la informació detallada de cadascuna de les activitats en aquest document.

Vols col·laborar?

Tens alguna proposta per col·laborar amb el projecte d’Escoles Sentinella oferint algun tipus d’avantatge associat al nostre Carnet de Participant? Pots contactar-nos a través del formulari.

Menu