Quins son els passos de participació al projecte Escoles Sentinella?

1

Presentació del projecte a la direcció de les escoles seleccionades com Escoles Sentinella

2

S’envia el consentiment informant a pares, mares o tutors legals; alumnes majors d’edat; i personal del centre per tal que puguin autoritzar la seva participació en el projecte.

3

S’envia un qüestionari als participants per tal de recollir informació sobre coneixements, actituds i conductes davant de la pandèmia.

4

L’equip d’infermeria del projecte es desplaça als centres per tal de realitzar proves als alumnes i al personal del centre. Es realitzaran dues vegades durant el curs. *

5

Alumnes, famílies i treballadors de les escoles són informats dels resultats a través del portal La Meva Salut. Si es troba algun cas positiu, s’activarà el circuit de salut pública i s’estudiarà en profunditat la transmissibilitat amb les persones de l’entorn del cas.

6

En paral·lel s’estudiaran les condicions ambientals i estructurals dels centres per avaluar factors que puguin influir en la transmissibilitat del virus.

7

Alumnes i professors es convertiran en co-investigadors del projecte a partir de dinàmiques que es treballaran dins i fora de les aules.

8

En tot moment es garantirà la confidencialitat de les dades, substituint-les per un codi que permeti analitzar-les de manera anònima.

* Es portaran a terme per un equip especialista en infermeria infantil, seguint totes les mesures d’higiene i seguretat necessàries.

**Aquestes accions es repetiran durant el curs per tal de poder avaluar els resultats al llarg del temps.

Menú