Quins son els passos de participació al projecte Escoles Sentinella?

1

Presentació del projecte a la direcció de les escoles seleccionades com Escoles Sentinella

2

S’envia el consentiment informat a pares, mares o tutors legals; alumnat major d’edat; i personal del centre per tal que puguin autoritzar la seva participació en el projecte.

3

S’envia un qüestionari als participants per tal de recollir informació sobre coneixements, actituds i conductes davant de la pandèmia. Mitjançant el qüestionari i visites al centre, també es vol conèixer l’impacte de la pandèmia en el benestar emocional i la salut mental dels participants.

4

L’equip d’infermeria del projecte es desplaça als centres per tal de realitzar proves a l’alumnat i al personal del centre de les escoles que ja participaven durant el curs 2020-2021. Es realitzen dues vegades durant el curs.* A la resta de centres, si la situació epidemiològica ho indica, també es poden realitzar proves del SARS-CoV-2 a l’alumnat i personal.

5

Alumnat, famílies i personal de les escoles són informades dels resultats a través del portal La Meva Salut. Si es troba algun cas positiu, s’activa el circuit de salut pública i s’estudia en profunditat la transmissibilitat amb les persones de l’entorn del cas i les variants del virus. En paral·lel s’estudien les condicions ambientals i estructurals dels centres per avaluar factors que puguin influir en la transmissibilitat del virus.

6

Alumnat i personal docent es converteixen en co-investigadors del projecte participant dins i fora de l’aula en activitats educatives i grups de discussió per elaborar recomanacions de millora de les polítiques de prevenció i respondran qüestionaris abans i després del procés participatiu per analitzar-ne l’impacte en l’aprenentatge.

7

En tot moment es garanteix la confidencialitat de les dades, substituint-les per un codi que permeti analitzar-les de manera anònima.

* Es duen a terme per un equip especialista en infermeria infantil, seguint totes les mesures d’higiene i seguretat necessàries.

**Aquestes accions es repeteixen durant el curs per tal de poder avaluar els resultats al llarg del temps.

Menú