Objectius del projecte Escoles Sentinella

El principal objectiu d’aquest projecte és monitorar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 a l’àmbit escolar del conjunt de Catalunya mitjançant l’estudi d’Escoles Sentinella representatives de la diversitat organitzativa, estructural i epidemiològica del territori per dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils en relació a la prevenció i control de la pandèmia.

El projecte pretén descriure els coneixements, actituds i conductes en relació a la COVID-19 dels alumnes i treballadors/es dels centres, així com descriure aspectes epidemiològics i l’impacte de les mesures i intervencions preventives establertes per evitar la transmissió de la COVID-19 a l’àmbit escolar al llarg del  temps.

També es vol avaluar les condicions estructurals i ambientals dels centres, estimar l’ocurrència del SARS-CoV-2 i monitorar la dinàmica de la infecció en centres educatius, i avaluació impacte d’implementar estudis experimentals o intervencions específiques a través de la recerca participativa.

Teniu dubtes?

Si teniu qualsevol dubte en relació al projecte Escoles Sentinella podeu revisar l’apartat de preguntes freqüents o contactar-nos a través del formulari.

Menú