Objectius del projecte Escoles Sentinella

El principal objectiu d’aquest projecte és monitorar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 a l’àmbit escolar del conjunt de Catalunya mitjançant l’estudi d’Escoles Sentinella representatives de la diversitat organitzativa, estructural i epidemiològica del territori per dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils en relació a la prevenció i control de la pandèmia.

Descriure i monitorar els coneixement, actituds i conductes en relació a la infecció i la prevenció de la COVID-19 de l’alumnat i el personal docent i no docent.

Descriure l’impacte social, econòmic i en salut física i mental de la pandèmia de la COVID-19 en les persones participants.

Avaluar les condicions estructurals i ambientals dels centres educatius

Descriure i monitorar la dinàmica de la infecció per SARS-CoV-2 i els seus determinants de transmissió individuals, ambientals i estructurals en l’àmbit escolar.

Pilotar estratègies de cribratge no invasives que facilitin la detecció precoç de possibles casos.

Aquests objectius s’implementen des d’una perspectiva de Recerca Participativa on el personal docent i l’alumnat es consideren co-investigadors en l’avaluació i poden participar activament en les diferents fases del projecte.

Teniu dubtes?

Si teniu qualsevol dubte en relació al projecte Escoles Sentinella podeu revisar l’apartat de preguntes freqüents o contactar-nos a través del formulari.

Menú