Objectius del projecte Escoles Sentinella

El principal objectiu d’aquest projecte és monitorar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 a l’àmbit escolar del conjunt de Catalunya mitjançant l’estudi d’Escoles Sentinella representatives de la diversitat organitzativa, estructural i epidemiològica del territori per dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils en relació a la prevenció i control de la pandèmia.

Descriure i monitorar els coneixement, actituds i conductes en relació a la infecció i la prevenció de la COVID-19 de l’alumnat i el personal docent i no docent.

Descriure l’impacte social, econòmic i en salut física i mental de la pandèmia de la COVID-19 en les persones participants.

Avaluar les condicions estructurals i ambientals dels centres educatius

Descriure i monitorar la dinàmica de la infecció per SARS-CoV-2 i els seus determinants de transmissió individuals, ambientals i estructurals en l’àmbit escolar.

Pilotar estratègies de cribratge no invasives que facilitin la detecció precoç de possibles casos.

Elaborar propostes de millora de les intervencions de prevenció de la COVID-19 amb i per a la comunitat educativa.

Aquests objectius s’implementen des d’una perspectiva de Recerca Participativa on el personal docent i l’alumnat es consideren co-investigadors en l’avaluació i poden participar activament en les diferents fases del projecte.

Teniu dubtes?

Si teniu qualsevol dubte en relació al projecte Escoles Sentinella podeu revisar l’apartat de preguntes freqüents o contactar-nos a través del formulari.

Menu