L’impacte de la COVID-19 en la salut mental dels i les joves podria venir determinat per la inestabilitat emocional prèvia a la pandèmia

Actualitat

Això es desprèn dels principals resultats de l’anàlisi preliminar de l’estudi qualitatiu per analitzar les vivències sobre l’impacte de la pandèmia en el benestar emocional dels i les adolescents de les escoles sentinella.

El passat febrer es van iniciar les entrevistes en profunditat de l’estudi qualitatiu per valorar l’impacte de la COVID-19 en el benestar emocional dels i les joves i adolescents de les escoles sentinella.

L’equip investigador del grup GRIVIS (Grup de Recerca Infermera en Vulnerabilitat i Salut) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va ser l’encarregat d’aquest estudi liderat pel CEEISCAT, es va desplaçar a diferents escoles i/o instituts sentinella en dates prèviament acordades amb els centres, per realitzar aquestes entrevistes a alumnes d’entre 12-18 anys, docents i famílies. Es van poder fer un total de 84 entrevistes, 47 de les quals van ser realitzades a alumnes d’entre 12-15 anys, 28 a alumnes d’entre 16 a 18 anys, 6 a mares i 3 a docents. Les entrevistes van finalitzar a principis d’abril.

L’acollida i la col·laboració tant per part dels centres educatius com de l’alumnat va ser molt bona, i els participants de les dues franges d’edat a estudi van mostrar interès a participar des de l’inici.

Segons l’equip investigador, els principals resultats que es poden extraure de l’anàlisi preliminar indiquen que l’impacte de la COVID-19 en el benestar emocional dels i les joves podria venir determinat per la inestabilitat que patien abans de la pandèmia. Aquells/es joves que presentaven malestars emocionals previs, han mostrat un empitjorament de la seva salut mental i han requerit de major suport professional post-pandèmia. Així mateix, aquells/es adolescents estables i amb una qualitat de vida satisfactòria pre-pandèmia, consideren que el confinament els ha permès aprendre a ser més conscients i responsables enfront la probabilitat d’emmalaltir de la COVID-19 i transmetre-la als seus familiars i/o amics.

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu