La COVID-19 ha causat un empitjorament de la salut mental dels i les joves de les Escoles Sentinella, especialment entre les noies

Actualitat

Recentment, hem publicat l’article Impacte de la pandèmia COVID-19 en el benestar psicològic dels adolescents per identitat de gènere a la revista Gaceta Sanitaria, dels autors Cinta Folch, Fabiana Ganem, Andreu Colom-Cadena, Isabel Martínez, Carmen Cabezas i Jordi Casabona, que recull els resultats de l’estudi realitzat entre octubre i desembre de 2021, amb 1.171 alumnes majors de 15 anys, en centres de la Xarxa d’Escoles Sentinella de Catalunya. Tenia com a objectiu descriure l’impacte de la COVID-19 en el benestar emocional d’adolescents segons la identitat de gènere, comparant les estratègies d’afrontament adoptades i la seva relació amb l’impacte autopercebut en la salut mental.  

 

Mitjançant aquest estudi hem pogut demostrar l’impacte negatiu de la pandèmia de la COVID-19 en el benestar psicològic de les adolescents, especialment entre les noies, que van notar un empitjorament de la seva salut mental a causa de la COVID-19. També vam observar que les estratègies d’afrontament positives es van associar amb una menor probabilitat d’empitjorament de la salut mental a conseqüència de la pandèmia, mentre que els hàbits no saludables es van associar amb una desmillora de la salut mental entre tots els adolescents participants en l’estudi. Les principals emocions reportades entre adolescents van ser la preocupació i l’avorriment.  

 

Per a nosaltres, des del projecte Escoles Sentinella, és important seguir monitoritzant l’impacte a mitjà i llarg termini de la COVID-19 en la salut mental dels i les adolescents, recopilant informació que pugui millorar els serveis i desenvolupar estratègies d’afrontament saludables durant les crisis de salut com ara COVID-19, tenint en compte les especificitats de la població jove i sobretot, amb perspectiva de gènere. 

 

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu