Infeccioses

(recerca participativa per a la prevenció de les malalties infeccioses per via aèria)

La guia didàctica té com a finalitat prevenir les malalties infeccioses transmeses per via aèria a les aules i als centres educatius. A partir d’una recerca participativa per explorar les necessitats que hi ha entorn de la prevenció d’aquestes malalties, l’alumnat dissenya i implementa un pla d’acció personalitzat a partir d’activitats del repositori o d’altres, en col·laboració amb les famílies, els professionals de la salut i d’altres actors socials. Finalment, reflexiona sobre l’aprenentatge i l’impacte que ha tingut el procés en la prevenció de les malalties infeccioses.

L’alumnat seleccionarà les activitats del pla d’acció d’un repositori que inclou diverses propostes que poden respondre a les necessitats de l’alumnat i la comunitat educativa. El repositori s’anirà ampliant amb d’altres activitats que anirem desenvolupant des del Living Lab de Salut, que incorporarem d’altres programes o que els centres educatius proposin.

Repositori

Podeu cercar les activitats filtrant per diferents aspectes com el nivell educatiu, la duració de l’activitat o els factors a que l’activitat respon, entre d’altres.


Els recursos existents actualment es troben a l’excel del sharepoint de la xarxa amb els diferents filtres especificats.

Menu