Identifiquem 14 recomanacions prioritàries per millorar la prevenció del SARS-CoV-2 als centres educatius

Actualitat

Els curs 20-21, sis Escoles Sentinella van implementar una recerca participativa per elaborar recomanacions de millora de la prevenció del SARS-CoV-2 a les escoles. En aquesta recerca, coordinada pel Living Lab de Salut d’IrsiCaixa en el marc del projecte europeu CONNECT, hi van participar 24 docents, 868 alumnes i les seves famílies.

Fruit d’aquest procés es van consensuar 58 recomanacions complementàries a les decretades des de salut pública (rentat de mans, distància social, ús de mascareta i ventilació). Aquestes giren entorn de 5 eixos: 1) prevenció amb participació de la comunitat educativa i d’altres actors socials, 2) comunicació i educació per la prevenció, 3) salut física, mental i social i 4) desigualtats socials i 5) adaptar infraestructures i el seu ús i minimitzar residus derivats de les mesures de prevenció.

Les recomanacions es van presentar en el 1r Congrés d’Escoles Sentinella, celebrat el 3 de juny de 2021, al que van assistir responsables de polítiques educatives i de salut pública, la comunitat científica del projecte d’Escoles Sentinella i la comunitat educativa. En aquest congrés, els representants dels diferents paquets de treball van poder presentar els resultats de la seva recerca i l’alumnat i el professorat van tenir l’oportunitat de fer públiques les recomanacions consensuades per la comunitat educativa i la científica.

De cara a la fase d’implementació, s’ha dut a terme un procés de priorització i s’han identificat 14 recomanacions prioritàries que responen als problemes que més van ser identificats pels centres educatius. Durant el curs 2021-22 des de diferents blocs del projecte Escoles Sentinella s’implementarà la prioritat que fa referència a la promoció de la salut mental, mentre que per a la implementació de les altres es convida a l’alumnat a que les implementi mitjançant processos de recerca participativa dins dels Treballs de Recerca com ara els de batxillerat.

Podeu consultar el document amb les recomanacions prioritzades en aquesta pàgina.

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu