Quins són els meus drets com a participant?

La participació en aquest projecte és voluntària i en tot moment podreu exercir els vostres drets d’accés a les dades recollides, oposició al tractament, rectificació de dades, limitació del tractament o portabilitat. Per això caldrà que us dirigiu al nostre delegat de protecció de dades a través del formulari a la pàgina web.

Menu