Quines són les mesures d’higiene per a la prova?

El personal del projecte vetlla per la higiene en el moment de la recollida de mostra i farà us de mascareta, guants i altres equips de protecció individual. L’alumnat i el personal es desinfectaran les mans abans de començar la pesa de mostres.

Menu