Quines proves es faran i amb quina freqüència?

Es faran diferents proves, i amb diferent freqüència depenent dels grups. 

A tots els participants se’ls realitzarà dues vegades durant el curs escolar: un test ràpid d’anticossos mitjançant una petita punció al dit, i una PCR mitjançant la introducció d’un escovilló de cotó estèril a la fossa nasal de tan sols 2-2,5cm de profunditat. 

Als alumnes a partir de 1r d’ESO i al personal dels centres se’ls realitzarà quinzenalment: una PCR mitjançant la recollida d’una mostra de saliva, i un test ràpid d’antígens nasal mitjançant la mateixa tècnica descrita en el paràgraf anterior (introducció d’un escovilló al nas). 

Menu