Qui farà l’extracció de les mostres?

L’equip d’extracció de les mostres està format per professionals d’infermeria amb experiència en la presa de mostres biològiques en el sistema sanitari de Catalunya.

Menu