Què és una prova PCR?

La prova PCR (reacció en cadena de la polimerasa) consisteix en la presa de mostra de frotis nasal amb un escovilló o mostra de saliva que s’analitza per detectar el material genètic (RNA) del SARS-CoV-2. El resultat es coneix entre 24-48h. Aquesta prova diagnòstica confirma si estàs infectat/da en el moment de la presa de mostra amb el virus SARS-CoV-2.

Menu