Què és un test ràpid d’antígens?

La prova ràpida d’antígens (Ag) consisteix en la presa d’una mostra de frotis nasal amb un escovilló o de saliva que detecta unes proteïnes del SARS-CoV-2 que s’anomenen antígens. Aquesta detecció es fa en 15 minuts. Aquesta prova té una sensibilitat del 91,4% i una especificitat del 99,8% i és menys sensible en persones assimptomàtiques. En el cas d’obtenir un resultat positiu significa que estàs infectat/da en el moment de la presa de mostra amb el virus SARS-CoV-2.

Menu