Quants qüestionaris hi ha durant la participació al projecte?

Aquest projecte compta amb la participació de diferents institucions que s’encarreguen dels diferent objectius del projecte. Per aquest motiu, hi ha diversos qüestionaris per respondre informació diferent. D’una banda, hi ha un qüestionari sobre coneixements, actituds, conductes i l’impacte social, econòmic i en salut de la pandèmia de la COVID-19. Aquest qüestionari està dirigit a l’alumnat major de 16 anys, el personal del centre i les famílies de l’alumnat menor de 16 anys i es respondrà a l’inici i fi de curs.
D’altra banda, les direccions i els tutors/es seran convidades a respondre un altre qüestionari sobre la ventilació i altres mesures de protecció a les aules.
Per últim, l’alumnat i el personal docent serà convidat a respondre un qüestionari de capital científic per explorar el coneixement científic abans de començar els tallers de recerca participativa i en acabar.

Menú