Quan es faran les proves?

Les proves es programaran de manera conjunta amb els centres educatius i s’avisarà amb antelació a les famílies i als treballadors/es. A tots els participants se’ls realitzarà dues proves al llarg del curs.  

A alguns grups de participants (majors de 12 anys, personal docent i no docent) se’ls realitzaran controls més acurats, amb preiodicitat quinzenal.

Menú