Per què hi ha preguntes personals al qüestionari en línia que no tenen a veure directament amb la COVID-19?

Els qüestionaris recullen informació sobre coneixements, actituds i conductes davant de la COVID-19 així com dades relatives a altres aspectes de la vida dels alumnes i treballadors/es dels centres educatius. L’objectiu d’aquestes preguntes és poder identificar factors

Menú