Per què hi ha preguntes personals al qüestionari en línia que no tenen a veure directament amb la COVID-19?

Els qüestionaris recullen informació sobre coneixements, actituds i conductes davant de la COVID-19 així com dades relatives a altres aspectes de la vida de l’alumnat i el personal dels centres educatius.

Menu