En què consisteix el test d’anticossos IgM/IgG?

La prova ràpida d’anticossos IgM/IgG (immunoglobulina M i immunoglobulina G) consisteix en la presa de mostra d’unes gotes de sang capil·lar del dit per detectar anticossos IgM i IgG del virus SARS-CoV-2 en 15 minuts. La presència d’anticossos pot ser deguda a l’exposició al virus o per la vacunació contra la COVID-19 i pot variar segons el temps des de la infecció o vacunació i la severitat. Els anticossos IgM apareixen als 5 dies d’haver estat en contacte amb el virus i decreixen als 10-15 dies i la presència d’anticossos IgG es detecta aproximadament als 10 dies d’infecció i el nivell es manté sostingut durant més temps. La sensibilitat de la prova per IgM és del 87,9% respecte la prova PCR i l’especificitat del 100% i la prova de detecció d’IgG té una sensibilitat del 97,2% durant el període de convalescència i una especificitat del 100%.

Menu