De quina manera es tractaran les dades del projecte?

Les dades del projecte seran en tot moment confidencials. Per tal de poder comunicar resultats és imprescindible tenir accés a les vostres dades personals que ens haureu facilitat, però abans de realitzar l’anàlisi de les dades dels qüestionaris totes les dades personals seran substituïdes per un codi per tal que quedin anonimitizades.

El conjunt de dades recollides es guardarà als servidors del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i el Sida de Catalunya (CEEISCAT) que està fent el seguiment epidemiològic del COVID-19 i seran analitzades per un equip d’investigadors format per membres del mateix CEEISCAT, de l’Institut de Salut Global (ISGlobal), del Departament de Salut i del Departament d’Educació. Es guardaran mentre duri el projecte (entre 3 i 5 anys) i un cop finalitzat es mantindran de manera indefinida però sense identificadors personals. No es farà cap cessió de dades a altres persones i/o institucions i totes les publicacions de resultats es faran amb dades anònimes.

Menu