Estudi pilot de rentat de mans

Actualitat

140 alumnes de vuit classes que pertanyen a dues escoles de Tarragona, han participat a un estudi pilot liderat per l’IDIAP J Gol i l’ICS del Camp de Tarragona. L’objectiu de l’experiència ha sigut avaluar l’efectivitat d’una intervenció educativa sobre la higiene de mans en alumnat d’Escoles Sentinella. S’ha utilitzat un dispositiu amb llum ultraviolada que permet veure de color blavós quina part de la mà ha estat correctament rentada amb el gel hidroalcohòlic.

Per tal d’automatitzar la lectura del percentatge de mà rentada, s’ha utilitzat un mètode de detecció i processat de la imatge basat en part en intel·ligència artificial. A les escoles hi han assistit diverses infermeres i auxiliars d’infermeria a qui volem aprofitar per agrair sincerament la seva participació. Després de la visita inicial i de la formació, hem tornat a les escoles al cap d’un mes i de tres mesos per tal de veure els efectes a curt i mitjà termini. A l’espera dels resultats d’aquest últim tall i de les anàlisis definitives, en els gràfics que us presentem s’observa una millora entre la visita inicial i al cap d’un mes en les dues escoles participants, augmentant el percentatge de mà correctament netejada, i per tant, una millora en la tècnica d’higiene de mans.

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu