Enquesta de Salut: indicadors de salut en adolescents i joves

Actualitat

Gràcies a la participació de més d’un miler d’alumnes a partir d’11 anys de la Xarxa d’Escoles Sentinella, hem pogut investigar temes de gran rellevància relacionats amb la salut dels adolescents i joves, com la salut sexual, el benestar emocional, la violència i el consum de substàncies, per tal de millorar les polítiques en salut pública.

Per exemple, amb l’enquesta s’ha posat de manifest com un 30,2% de les noies reportaven que la seva salut mental era regular o dolenta, el triple que en els nois, i també aquestes presentaven més malestar emocional, el triple que els nois. Pel que respecta al consum de substàncies tòxiques, la cigarreta electrònica s’usa amb major freqüència que el tabac, especialment en noies. Pel que fa a la prevenció de malalties infeccioses s’ha observat com hi ha un ampli coneixement de les vacunes per la covid-19, o el papil·loma humà, però es desconeixen en gran mesura les de pneumococ o meningococ. També, l’alumnat reporta que es renta les mans en més d’un 80% abans de menjar o després d’anar al lavabo. Al preguntar a l’alumnat sobre relacions interpersonals a l’entorn escolar, s’ha posat de manifest com els nois són respecte les noies qui pateix més i qui provoca més les situacions violentes amb cops i amenaces viscudes amb companyes/es d’escola.

L’alumnat de 14 anys o més podia també respondre a preguntes sobre la salut sexual i afectiva. D’aquesta manera s’ha posat de manifest com la meitat de les noies, i el 43,5% dels nois fan servir sempre el preservatiu en les seves relacions sexuals. Un fet molt rellevant és que el 37,8% de noies, gairebé quatre vegades més que els nois, reportin haver patit algun tipus de violència sexual durant el darrer any. Aquest percentatge agrupa violència verbal i física, i remarca la necessitat d’accions urgents per eliminar les violències sexuals. Pel que fa al consum de pornografia, aquest és major entre nois que entre noies, especialment rellevant en els que en veuen setmanalment. Respecte a les infeccions de transmissió sexual (ITS) hi ha pocs/ques alumnes que reportin haver-ne tingut, i també destaca un gran desconeixement de les mateixes. No obstant, cal recordar que les ITS de vegades son asimptomàtiques i per tant, poden passar desapercebudes. Finalment, un percentatge destacable d’alumnat reporta que voldria o necessitaria més informació sobre sexualitat, especialment les noies.

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu