Elaborem 58 recomanacions de millora de la prevenció de la COVID-19 a les escoles

Actualitat

El bloc de recerca participativa del projecte Escoles Sentinella, que coordina el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa en el marc del projecte europeu CONNECT, va implementar durant el primer any d’Escoles Sentinella un procés de recerca participativa en el què 866 estudiants, juntament amb el seu professorat i famílies, van participar per elaborar recomanacions de millora de la prevenció de la COVID-19 a les escoles. Fruit d’aquest procés, es van prioritzar 4 eixos amb mesures complementàries que els participants van recomanar que s’implementin com a complement de les mesures que es recomanen de: rentat de mans, distància social, ús de mascareta i ventilació.

Un dels eixos feia referència a mesures de salut mental i social, mentre que els altres feien referència a promoure:  la participació de l’alumnat i famílies en la presa de decisions sobre com s’implementen les mesures de prevenció a les escoles, intervencions educatives i de comunicació per millorar l’aprenentatge i la informació entorn d’aspectes relacionats amb la pandèmia, l’adaptació de les infraestructures i la minimització dels residus derivats de les mesures de prevenció i intervencions per fer front a les desigualtats socials i la bretxa digital. Es va prioritzar la de salut mental donades les dades epidemiològiques que mostraven que un 12% de l’alumnat de l’ESO i entre un 37 i un 47% de Batxillerat i Cicles Formatius afirmaven que el seu estat de salut mental havia empitjorat després de la pandèmia (segons un estudi dut a terme pel CEEISCAT en el marc d’Escoles Sentinella).

Les escoles que han participat en aquest procés formaran part d’un moviment pioner que s’està promovent des de la Comissió Europea i que rep el nom d’Open Schooling. Aquest moviment promou l’apertura de les escoles perquè esdevinguin agents compromesos en la resolució de reptes sociocientífics en col·laboració amb la comunitat científica i el seu entorn social.

Les mesures complementàries que van sorgir del procés participatiu del curs 2020-2021 per millorar la prevenció de la infecció pel SARS-CoV-2 es poden consultar en aquesta pàgina.

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu