El projecte Escoles Sentinella prova dues noves estratègies per a la detecció de la COVID-19 en l’àmbit escolar

Actualitat
  •  L’objectiu d’aquestes dues estratègies és provar noves aproximacions de cribratge de la infecció per SARS-CoV-2 i avançar-ne la detecció a les escoles
  • Fins ara, un total de 8 escoles i instituts de tot Catalunya ja han participat en diverses iniciatives dins del projecte Escoles Sentinella
  • És un projecte coordinat pel CEEISCAT, com a grup de recerca de l’IGTP, i impulsat pel Departament de Salut i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

 El projecte Escoles Sentinella va començar aquest mes de gener, el mes de febrer es van fer les primeres accions en centres educatius. Fins ara, el treball de camp coordinat per l’equip investigador del CEEISCAT ha permès monitorar i avaluar l’estat de la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit escolar. L’objectiu final del projecte és poder estudiar la gestió de la pandèmia i obtenir el màxim d’informació per tal de poder dissenyar polítiques sanitàries i educatives per millorar-ne el control. En aquesta línia, ara es provarà dues estratègies centrades en la detecció precoç de la infecció per SARS-CoV-2 en les diferents etapes escolars, de moment, en dos centres escolars a Vic i Barcelona.

Per un costat, a l’escola l’Escorial de Vic, s’hi durà a terme una intervenció pilot per valorar la viabilitat i acceptabilitat d’una auto-prova per a la detecció d’antígens amb mostra de frotis nasal. La intervenció es fa amb la col·laboració de la Gerència Territorial Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) i està dirigida als alumnes del segon cicle de l’ESO, Batxillerat i cicles formatius del centre.

Els participants en el pilot rebran un sobre amb tot el material necessari per a realitzar l’auto-prova juntament amb un full d’instruccions i un vídeo explicatiu del procés de presa de mostra. Els estudiants realitzaran la prova seguint les indicacions començant per la presa de mostra, la realització del test i finalment la interpretació dels resultats. Tot el procés es realitzarà dins del centre i comptarà amb la supervisió de professionals d’Atenció Primària i del CEEISCAT, que també en validaran els resultats.

Per altra banda, a l’escola l’Horitzó de Barcelona es porta a terme una intervenció de recollida de mostra nasal de forma periòdica en alumnes de tota la Primària i Secundària. En aquest cas és un grup de docents els que, prèviament entrenats, recolliran i interpretaran els resultats obtinguts en les proves amb el suport dels alumnes de 4t d’ESO del centre. La intervenció es porta a terme amb la col·laboració del Dr. Boris Revollo i el seu equip de la Fundació Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses.

“Les dues iniciatives tenen com a objectiu identificar alternatives que permetin en determinades circumstàncies epidemiològiques, facilitar la realització de cribratges en l’entorn escolar, de manera fiable, acceptable i segura”, comenta el Dr. Jordi Casabona, director del CEEISCAT i investigador principal del projecte. En ambdós casos els participants respondran una enquesta per tal de conèixer com ha sigut l’experiència i poder identificar les limitacions o punts de millora de les estratègies pilotades. “Aquestes intervencions ens permetran disposar d’informació per dissenyar intervencions eventualment extrapolables a d’altres escoles de Catalunya, si durant el curs 2021-22 fos necessari”, conclou el Dr. Casabona.

Presentació de resultats i congrés d’Escoles Sentinella

A finals del mes de juny es presentaran els resultats d’aquestes dues intervencions així com de la resta d’accions realitzades durant el curs 2020-2021 pels investigadors del projecte Escoles Sentinella. Des de l’inici del projecte al mes de febrer, s’ha realitzat proves als alumnes i personal dels centres participants, repetint-les de manera periòdica en el personal i en alumnes majors de 12 anys. Per altra banda, s’han realitzat mesures dels nivells de CO2 d’algunes aules i s’ha fet un seguiment exhaustiu dels casos positius detectats en el marc del projecte per tal d’avaluar la transmissibilitat dels casos i conèixer l’abast dels possibles brots.

Per altra banda, el proper dijous 3 de juny l’alumnat i els docents dels centres participants en el projecte participaran en el congrés d’Escoles Sentinella en el qual es presentaran les recomanacions elaborades per la comunitat educativa en el procés de recerca participativa promogut pel projecte. Des del mes d’abril s’han implementat tallers i activitats de recerca participativa amb els docents dels centres i s’ha implicat als alumnes i les famílies en el procés d’elaboració d’aquestes recomanacions. En el congrés, que es portarà a terme de manera telemàtica, els alumnes podran compartir l’experiència i els resultats amb els investigadors dels diferents paquets de treball del projecte i amb responsables de l’administració.

Sobre el Projecte Escoles Sentinella

El projecte Escoles Sentinella, iniciat el mes de gener de 2021 té el propòsit de millorar el coneixement sobre la infecció per SARS-CoV-2 en l’àmbit escolar de Catalunya mitjançant el monitoratge d’aquesta infecció i els seus determinants, la recerca participativa i la valoració de noves estratègies de cribratge que eventualment es puguin extrapolar a d’altres centres. L’equip del CEEISCAT, Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, com a grup de recerca de l’IGTP, coordina el projecte Escoles Sentinella, que impulsen el Departament de Salut i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. També compta amb la participació de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), del Living Lab de Salut d’IRSICAIXA, de l’Hospital Vall d’Hebron i de l’IDIAP Jordi Gol i Gorina, així com amb col·laboració dels serveis de microbiologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu