Iniciem un estudi pilot per avaluar si les condicions medio-ambientals de les aules (nivells de CO2 i de NO2) estan associades amb l’absentisme escolar de l’alumnat causat per infeccions respiratòries. Aquest estudi es portarà a terme a 11 aules d’Educació Infantil i Primària amb nivells diferents de diòxid de carboni (nivells alt, mitjà i baix) segons les determinacions fetes dins del marc del projecte Escoles Sentinella.

Menu