Durants els mesos d’abril i maig farem la darrera visita del curs per fer la recollida de mostres biològiques en 7 de les escoles participants i per fer l’enquesta bio-conductual en totes les 23 escoles que formen la xarxa sentinella.

Menu