Per acabar el curs, des del projecte Escoles Sentinella presentarem l’informe final amb totes les dades, conclusions i recomanacions extretes a partir del treball realitzat durant el curs 2021-2022. Aquest informe estarà disponible en la pàgina de resultats i serà el punt de partida per començar el retorn dels resultats als centres.

Menu