El pròxim 2 de juny tindrà lloc el II Congrés d’Escoles Sentinella on es presentaran els resultats obtinguts del curs 2021-2022. En aquest congrés culminarà el procés de recerca participativa ja que serà el propi alumnat qui presentarà una sèrie de recomanacions, fruit de les seves investigacions, per millorar la promoció de la salut mental als centres educatius.

Menu