Durant el mes de març el nostre equip tècnic es traslladarà als centres per fer una recollida de dades ambientals. Es repetirà el mostreig de mesures COamb els sensors Dioxcare repatits als centres i s’instalaran uns tubs de difusió passiva per a recollir mostres de diòxid de nitrogen (NO2).

 

➡️   Llegiu els detalls de la intervenció

Menu