Congrés ‘Escoles Sentinella’: l’alumnat presenta recomanacions de millora de la prevenció de la COVID-19 a les aules

Actualitat
  • Grups de cinquè de primària a primer de batxillerat han participat activament al projecte ‘Escoles Sentinella’ i avui debatran els seus resultats amb la comunitat científica, educativa i de l’administració pública

L’any passat, el Departament de Salut i el Departament d’Educació van impulsar el projecte Escoles Sentinella, coordinat pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), amb el propòsit de contribuir a millorar les intervencions de prevenció i control del SARS-CoV-2 en l’àmbit escolar. Dins d’aquest context i en el marc del projecte europeu CONNECT, el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa ha convidat a l’alumnat de cinquè de primària fins a primer de batxillerat de diverses escoles a participar activament en l’estudi per tal de poder dur a terme un procés d’investigació que també inclogui la perspectiva de la comunitat educativa. Dins d’aquesta línia, avui es duu a terme el Congrés ‘Escoles Sentinella’, en el que els i les estudiants presentaran les seves recomanacions de millora, obtingudes a partir de la cerca bibliogràfica d’informació i/o experimentació i de reflexions col·lectives que involucren tant l’alumnat i el professorat com les famílies. A la sessió es recolliran aquestes recomanacions i hi atendran professionals del món científic dels centres que participen en el projecte, com l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’IDIAP Jordi Gol, així com altres agents de la comunitat educativa i de l’administració.

Aquests professionals també presentaran els seus resultats preliminars, organitzats en diferents paquets de treball, que inclouen la realització d’enquestes i obtenció de mostres biològiques, l’avaluació de la qualitat de l’aire a les escoles, l’estudi de la transmissibilitat, i la metodologia utilitzada per promoure la recerca participativa per obtenir les recomanacions per part de la comunitat educativa. Seguidament, l’alumnat presentarà algunes de les activitats educatives que han dut a terme en el marc d’aquest projecte. Finalment, es debatran les diferents conclusions entre la comunitat científica i educativa, així com amb els diferents agents de l’administració presents en el congrés.

Durant el procés d’investigació, el professorat, l’alumnat i les famílies han participat en la recerca com a co-investigadors/es, identificant les preocupacions i necessitats en relació a la prevenció de la COVID-19, i redactant les recomanacions de millora. “Cal que projectes de recerca com aquest siguin per i amb la comunitat educativa, és a dir, que involucrin aquest col·lectiu dins del projecte fent-lo partícip del procés i les decisions que es prenguin”, explica Rosina Malagrida, responsable del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, responsable del paquet de treball de recerca participativa del projecte Escoles Sentinella i partner del projecte europeu CONNECT.

La implicació de diversos actors en aquest projecte permet tenir en compte diversitat de perspectives per optimitzar els resultats de la recerca que s’ajusten millor a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa. Per altra banda, és un exercici que afavoreix el procés d’aprenentatge de les ciències alhora que fomenta l’interès per aquest camp i millora les competències, aptituds i percepcions de vocacions científiques, així com la confiança dels estudiants per utilitzar el mètode científic per resoldre problemes reals del seu entorn.

 

 

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu